A szerződés tárgya a Natural Fit Life Korlátolt Felelősségű Társaság internetes áruházában található valamennyi árucikk. Az árucikkek tulajdonságait, jellemzőit a hozzájuk tartozó konkrét oldalon ismerheti meg.

Adataink:

A cég képviselője: Nagy Sándor ügyvezető
Székhely: 1027 Budapest, Bem József utca 6.
Adóigazgatási szám: 25293555-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-206668
Telefonszám: 70/601-99-99
Email cím: iroda@netamin.hu

A megrendelőlap kitöltésével, elküldésével és annak a Natural Fit Life Kft. e-mail által történő visszaigazolásával a 17/1999.(II.S.) Kormányrendelet alapján távollévők közötti szerződés jön létre a Natural Fit Life Kft.
1027 Budapest, Bem József utca 6. (adószám: 25293555-2-41 cégjegyzékszám: 25293555-2-41, telefon: 70/601-99-99; e-mail: iroda@netamin.hu), mint Szolgáltató, valamint a Megrendelő, mint Vevő között az alábbi feltételek szerint:

A Szállító köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a Megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szállító köteles haladéktalanul e-mail vagy telefon útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében.

Vevő köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt, és a Szállító által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szállító által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat − amely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza − készpénzben a kézbesítő részére kifizetni.

A vevőnek jogában áll a megrendelést követően − de még a kiszállítás előtt − a vásárlástól elállni. Ez esetben az elállás okán a vevőnek fizetési kötelezettsége nincs. A lemondást telefonon jelezheti a 70/601-99-99 telefonszámon.

Az esetleges jogviták elbírálására Felek a Pesti Központi Kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. Az itt nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv, valamint a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/ 1999.(II.S.) Korm. számú rendelet szabályai az irányadóak.

A honlap használatának segítségével létrejövő szerződések nyelve a magyar, az ilyen módon kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, és azokat a Natural Fit Life Kft. nem iktatja.

A honlapon található összes tartalom (képek, szövegek, nevek) a Natural Fit Life Kft. tulajdona, beleegyezése nélkül más oldalon, más adatbázisban fel nem használható.

Elektronikus számla befogadása. Felhasználó kijelenti, hogy részéről az elektronikus számla befogadásának nincs akadálya. Amennyiben jelen szerződés elfogadását követően ebben a kérdésben változás következik be és ezt a tényt Felhasználó jelzi Szolgáltató felé, Szolgáltató vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat). A képek csak illusztrációk.

A Natural Fit Life Kft. kijelenti, hogy lehetőségeihez mérten minden erőfeszítést megtesz azért, hogy ügyfelei egészségét szolgálja.